Powder painting

Powder painting - TWORMET

Najnowższą i najwięszką inwestycją jest lakiernia proszkowa której otwarcie przewidziane jest na początek 4 kwartału 2017 roku. Będzie do nowoczesna automatyczna linia spełniająca wszystkie wymogi jakościowe i ekologiczne. Wróżymy z tą inwestycją olbrzymie nadzieje na dalszy rozwój firmy TWORMET.

 

Are you interested in the offer? We're happy!

Leave us your contact details, we will call you back as soon as possible.
Kontakt

Skontaktuj się z nami


Najlepsza jakosc twormet@twormet.pl

Najlepsza jakosc + 48 668 235 764
+23 672-50-15

Najlepsza jakoscul. Śmiecińska 11

06-400 Ciechanów

ul. Sienkiewicza 83

06-400 Ciechanów